Support

Midt Regnskab er meget mere end regnskab. Herunder kan du se hvilke opgaver vi også hjælper med.

Ligger opgaven udenfor vores virke, så samarbejder vi med gode kollegaer, det gælder f.eks. både hjemmesideløsninger og juridisk bistand. Kontakt os gerne for mere information.

IT
Brug af Elbek & Vejrups ERP-løsning til forbrugsafregning, EV APPIA

Konvertering af forbrugsdata

Specialtilrettede Excel skabeloner

NemID

 

Personale
Oplæring af personale og bestyrelsesmedlemmer i vandværksdrift

Løn- og honorarafregning

Ansættelseskontrakter

 

Økonomi
Fastlæggelse og beskrivelse af rutiner

Opkrævninger/afregninger

Rykkerprocedurer

Bogholderi og afstemninger

Moms og afgifter

Årsregnskab, inkl. rapport

Budget og investeringsplan

Vandsektorloven

 

Administration
Takstblad, vedtægter og regulativ

Diverse kommunale ansøgninger, f.eks lånegodkendelse, boretilladelser og indvindingstilladelse

Data og indberetninger til spildevandsforsyning og kommune

 

Drift
Fastlæggelse og beskrivelse af rutiner

Målere i drift, samt import/export af målerdata vedr. fjernaflæste målere

Opsætning af manager, apps og udstyr til fjernaflæste målere

Kontrolprogram til vandprøver

Kortdata, LER-oplysninger, graveansøgninger

Ledelsessystem og risikovurdering

Hygiejnefolder

Beredskabsplan

 

Specielt til kommuner og vandråd
Sekretariatsydelser

Standardskabeloner til f.eks årsrapport, takstblad, fællesregulativ, hygiejnefolder, beredskabsplan etc.

Indlæg på fællesmøder

 

Ligger din opgave udenfor listen, så spørg endelig.

- Vi klarer også opgaver med kort varsel.

Supportopgaver afregnes med fast timepris, eller ved længerevarende opgaver, efter en aftalt pris.

Kontakt os på tlf.: 21 22 48 80 eller [email protected]