Persondatapolitik

09/05/2018 - Midt Regnskab

Introduktion
Denne persondatapolitik beskriver den behandling af persondata, som sker hos Midt Regnskab.

Persondatapolitikken gælder for behandling af persondata for de personer, som er forbrugere hos de vandværker, der er tilknyttet Midt Regnskab.

Dataansvarlig og databehandler
Det er vandværket der er dataansvarlig i forhold til behandling og opbevaring af personoplysninger.

Midt Regnskab er databehandler for vandværket og behandler derfor data på vegne af vandværket, efter klar instruks fra vandværket.

Midt Regnskab benytter ikke personoplysninger til egne formål. 

Opbevaring
Midt Regnskab sørger for at al data der behandles og opbevares, opbevares forsvarligt og sikkert.

Al opbevaring sker i Danmark.

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.

Vores behandling af dine personoplysninger
Det er nødvendigt at behandle en række personoplysninger om vandværkernes forbrugere, for at kunne opretholde et kundeforhold.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefon, e-mail
  • Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
  • Forbrugsdata tilknyttet ejendommen
  • Betalinger og evt. restancer

Oplysningerne får vi typisk fra:

  • Ejendomsmægler
  • Advokat
  • Udlejer
  • Vandværket
  • Via tast-selv service

Vi bruger oplysningerne til at sikre korrekt afregning af vandforbruget overfor vandværkernes forbrugere, og behandlingen er således nødvendig for at leve op til aftalen mellem forbruger og vandværk. 

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver forbrugsdata til den relevante spildevandsforsyning. Dette sker for at sikre korrekt afregning af spildevandsafgift for vandværkets forbrugere.

Rettigheder
Vandværkets forbrugere har ret til at få information om, og gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.

Hvis en forbruger mener, at enten vandværket og/eller Midt Regnskab behandler oplysninger der ikke er korrekte eller vildledende, eller at behandlingen er i strid med den gældende persondataretlige lovgivning, herunder persondataloven og persondataforordningen, kan forbrugeren anmode vandværket og/eller Midt Regnskab om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger.

Vandværket og/eller Midt Regnskab kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis du vil klage
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/